Estem a Blanes
Contacte:
Tel. 972 90 08 47
info@elspeixets.com

Posa't al dia!
ZONA PARES I MARES
KinderTIC

LLAR D'INFANTS
ELS PEIXETS

LA NOSTRA
ESCOLA

EL PROJECTE
EDUCATIU

ENGLISH
KIDS&US

ON ENS POTS
TROBAR?

LA NOSTRA ESCOLA.

Escola autoritzada

L'escola “Els Peixets”, com a Centre Autoritzat per la Generalitat de Catalunya (*), es regeix per la normativa
que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents d'educació infantil de primer cicle, la qual incideix en diversos àmbits:

• Condicions arquitectòniques: determinen el nombre i mida mínims de les aules, les zones d’higiene i les zones
de descans, l'existència i mida del pati exterior, les zones i accessos adaptats a minusvàlids, l'existència d'un accés independent des del carrer, els materials amortidors emprats pel terra de les aules, l'aïllament acústic que
han de presentar els tancaments interns, l'alçada a què s'han d'ubicar els endolls i interruptors elèctrics, etc.

• Condicions organitzatives: determinen el nombre màxim de nens per aula i per educador, el nombre mínim de docents i personal de suport, la titulació acadèmica mínima d’aquests.

• Curriculum: el nostre projecte educatiu parteix dels mínims fixats pel Departament d’Ensenyament per les diferents àrees curriculars del primer cicle d’educació infantil.

• Supervisió i inspecció: l’escola està sotmesa als processos periòdics de supervisió i inspecció que estableix l’àrea d’Inspecció Territorial del Departament, qui vetlla pel compliment dels condicionants esmentats anteriorment.

• Denominació: només aquells centres que són Autoritzats poden dir-se ‘llar d’infants’ o ‘escola bressol’,
i a més han de mostrar el seu codi de centre en un lloc visible en el centre.


(*) Autorització publicada en el DOGC de 23 de febrer 2006:
resolució EDC/354/2006 de 9 de febrer del Departament
d’Ensenyament. Codi de centre: 17008559.